زمین

دو قطعه زمین ۲۵۰ متری داخل شهرک

250 متر

1,300,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, ایزخورده
توضیحات

نور روستای ایزخورده دو قطعه زمین ۲۵۰متری داخل شهرک ویو جنگلی نگهبانی ۲۴ساعته سندددار بافت مسکونی قیمت هر قطعه ۱میلیاردو سیصد.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک