زمین

۸۰۰۰ متر زمین در بهترین منطقه اسپی کلا

8,000 متر

16,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, اسپی کلا
توضیحات

۸۰۰۰ متر زمین الحاق به بافت سند شورای ویو جنگلی از سه طرف وصل به جنگل یک طرف رودخانه اب و برق سر زمین قیمت متری ۲ میلیون تخفیف پای قولنامه دارد در بهترین نقطه منطقه نور اسپی کلا.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک