زمین

زمین چسبیده به بافت در منطقه جنگلی الیمالات

700 متر

1,470,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, ایزخورده
توضیحات

نور روستای ایزخورده منطقه جنگلی الیمالات زمین از ۳۸۵تا ۷۰۰متر چسبیده بافت پلاک دار با کد رهگیری تاییده از شورا داخل مجتمع شهرکی ویو جنگلی قیمت هر متر مربع ۲میلیون صد.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک