معرفی جاذبه های گردشگری شمال

جاذبه های گردشگری نور

شهر نور یا پایتخت ساحلی ایران که در استان مازندران قرار دارد مکان های تاریخی، طبیعی و گردشگری بسیار شگفت انگیزی دارد که در ادامه با آنها آشنا می شویم.

جاذبه های گردشگری رویان

رویان یکی از شهر های توریستی است که از شمال به دریای خزر، از شرق به شهر نور، از غرب به نوشهر و از جنوب به کوه‌های البرز منتهی می‌شود....

جاذبه های گردشگری نوشهر

نوشهر یکی از شهرهای استان مازندران است که به دلیل مناطق گرشگری و طبیعت بکر آن گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. مردم نوشهر به زبان طبری و...

جاذبه های گردشگری چمستان

چمستان یکی از شهر های استان مازندران است. این شهر بخشی از شهرستان نور میباشد. جاده ای به شکل نیم دایره چمستان را به نور و آمل وصل میکند. این...

جاذبه های گردشگری چالوس

چالوس مشهور است به بهشت گردشگران. آبشار اکاپل، پارک جنگلی فین، تله کابین نمک آبرود، دریاچه ولشت، کاخ چای خوران و... تنها بخشی از شگفتی های این شهر جذاب هستند.

جاذبه های گردشگری محمودآباد

شهر محمودآباد یکی از شهر های ساحلی استان مازندران است که به دلیل جاذبه های گردشگری زیبا و شگفت انگیز به یکی از شهر های توریستی تبدیل شده است.

جاذبه های گردشگری ایزدشهر

ایزدشهر یکی از توریستی‌ترین شهرهای استان مازندران است که در شهرستان نور واقع شده.در چند دهه‌های اخیر در این شهر فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و مناطق تفریحی بسیاری...

جاذبه های گردشگری آمل

شهر آمل را باید عروس شهرهای استان مازندران به شمار آوریم. زیرا در این شهر نه تنها جاذبه های توریستی، بلکه جاذبه های طبیعی بسیار زیادی نیز وجود دارد که...

معرفی جاذبه های گردشگری

جاذبه گردشگری نور

شهر نور یا پایتخت ساحلی ایران که در استان مازندران قرار دارد مکان های تاریخی، طبیعی و گردشگری بسیار شگفت انگیزی دارد که در ادامه با آنها آشنا می شویم.

جاذبه گردشگری رویان

رویان یکی از شهر های توریستی است که از شمال به دریای خزر، از شرق به شهر نور، از غرب به نوشهر و از جنوب به کوه‌های البرز منتهی می‌شود....

جاذبه گردشگری نوشهر

نوشهر یکی از شهرهای استان مازندران است که به دلیل مناطق گرشگری و طبیعت بکر آن گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. مردم نوشهر به زبان طبری و...

جاذبه گردشگری چمستان

چمستان یکی از شهر های استان مازندران است. این شهر بخشی از شهرستان نور میباشد. جاده ای به شکل نیم دایره چمستان را به نور و آمل وصل میکند. این...

جاذبه گردشگری چالوس

چالوس مشهور است به بهشت گردشگران. آبشار اکاپل، پارک جنگلی فین، تله کابین نمک آبرود، دریاچه ولشت، کاخ چای خوران و... تنها بخشی از شگفتی های این شهر جذاب هستند.

جاذبه گردشگری محمودآباد

شهر محمودآباد یکی از شهر های ساحلی استان مازندران است که به دلیل جاذبه های گردشگری زیبا و شگفت انگیز به یکی از شهر های توریستی تبدیل شده است.

جاذبه گردشگری ایزدشهر

ایزدشهر یکی از توریستی‌ترین شهرهای استان مازندران است که در شهرستان نور واقع شده.در چند دهه‌های اخیر در این شهر فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و مناطق تفریحی بسیاری...

جاذبه گردشگری آمل

شهر آمل را باید عروس شهرهای استان مازندران به شمار آوریم. زیرا در این شهر نه تنها جاذبه های توریستی، بلکه جاذبه های طبیعی بسیار زیادی نیز وجود دارد که...