چمستان

جاذبه گردشگری شهر چمستان

چمستان یکی از شهر های استان مازندران است. این شهر بخشی از شهرستان نور میباشد. جاده ای به شکل نیم دایره چمستان را به نور و آمل وصل میکند. این شهر دارای شهرداری، بخشداری، دادگستری، سایر ادارات و دوایر دولتی، امکانات گازکشی، کتابخانه، عمومی، سینما، و کانون فرهنگی‌تربیتی است.

منطقه جنگلی واز

منطقه جنگلی واز

منطقه جنگلی واز که در اطراف روستای واز از توابع شهرستان نور قرار دارد، از دیدنی ترین و خاص ترین مکان های بکر در استان مازندران به شمار می رود....

map
بستن نقشه
popup

مشاوره میخوای؟ زنگ بزن