چمستان

جاذبه گردشگری شهر چمستان

یکی از شهر های استان مازندران است. این شهر مرکز بخش چمستان از شهرستان نور میباشد. جاده ای به شکل نیم دایره چمستان را به نور و آمل وصل میکند. این شهر دارای شهرداری، بخشداری، دادگستری، سایر ادارات و دوایر دولتی، امکانات گازکشی، کتابخانه، عمومی، سینما، و کانون فرهنگی‌تربیتی است.

منطقه جنگلی واز

منطقه جنگلی واز

منطقه جنگلی واز

منطقه جنگلی واز که در اطراف روستای واز از توابع شهرستان نور قرار دارد، از دیدنی ترین و خاص ترین مکان های بکر در استان مازندران به شمار می رود....

map
بستن نقشه