زمین

زمین با آب و هوای فوق العاده در منطقه انارجار

219 متر

525,600,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, انارجار
توضیحات

۲۱۹ متر زمین ویو فوق العاده موقعیت انارجار روستای برند تهرانی نشین نزدیک به جاده اصلی ۲ کيلومتری شهرستان نور زیر قیمت منطقه بهترین فرصت برای سرمایه گذاری آب و هوای فوق‌العاده ویو ابدی جنگل زمین خوش قواره.قیمت متری ۲.۴۰۰

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک