زمین

زمین با ویوی جنگل و کوه

250 متر

600,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, حاجی آباد
توضیحات

نور روستای حاجی آباد منطقه الیمالات ۳قطعه زمین به متراژ ۲۰۰متر ۳۰۰متر ۲۵۰متر برای سرمایه گذاری فاصله کوتاه با انشعابات خیابان ۶متری ویو جنگلی و کوه قیمت هر قطعه ۶۰۰میلیون

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک