زمین 300 متری تا 400 متری

زمین قطعه‌ای

زمین قطعه‌ای

loc رویان
area 300 متر
3,000,000,000 تومــان
زمین مستقل

زمین مستقل

loc رویان
area 325 متر
4,500,000,000 تومــان
یک قطعه زمین

یک قطعه زمین

loc رویان
area 300 متر
3,000,000,000 تومــان
یک قطعه زمین داخل بافت

یک قطعه زمین داخل بافت

loc رویان
area 310 متر
2,550,000,000 تومــان
یک قطعه زمین شهرکی

یک قطعه زمین شهرکی

loc رویان
area 331 متر
3,300,000,000 تومــان
زمين مستقل 325 متري

زمين مستقل 325 متري

loc رویان
area 325 متر
4,200,000,000 تومــان
یک قطعه زمین داخل مجتمع

یک قطعه زمین داخل مجتمع

loc رویان
area 320 متر
2,496,000,000 تومــان
یک قطعه زمین درلوکیشن شهرنور

یک قطعه زمین درلوکیشن شهرنور

loc رویان
area 400 متر
600,000,000 تومــان
یک قطعه زمین درلوکیشن ونوش

یک قطعه زمین درلوکیشن ونوش

loc رویان
area 331 متر
3,310,000,000 تومــان
یک قواره زمین درلوکیشن رویان

یک قواره زمین درلوکیشن رویان

loc رویان
area 317 متر
2,060,500,000 تومــان
popup

سوالی دارید؟