زمین 300 متری تا 400 متری

زمین ساحلی فریدون کنار زیرقیمت

زمین ساحلی فریدون کنار زیرقیمت

loc فریدونکنار
area 320 متر
370,000,000 تومــان
زمین ۳۵۰متری پلاک یک جنگل

زمین ۳۵۰متری پلاک یک جنگل

loc نور
area 350 متر
1,300,000,000 تومــان
زمین خوش قواره

زمین خوش قواره

loc نور
area 380 متر
1,330,000,000 تومــان
زمین ویلایی منطقه سنگبن

زمین ویلایی منطقه سنگبن

loc ساری
area 400 متر
600,000,000 تومــان
فروش زمین

فروش زمین

loc کیاشهر
area 400 متر
1,600,000,000 تومــان
زمین خوش قواره

زمین خوش قواره

loc نوشهر
area 364 متر
5,640,000,000 تومــان
۲ قطعه زمین

۲ قطعه زمین

loc نوشهر
area 351 متر
3,510,000,000 تومــان
۲ قطعه زمین

۲ قطعه زمین

loc نوشهر
area 400 متر
5,200,000,000 تومــان
چند قطعه زمین

چند قطعه زمین

loc نوشهر
area 400 متر
800,000,000 تومــان
زمین خوش قواره

زمین خوش قواره

loc نوشهر
area 380 متر
3,610,000,000 تومــان
popup

مشاوره میخوای؟ زنگ بزن