وضعیت قیمت مسکن در سال 1400 چگونه خواهد بود؟ سرمایه گذاری
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

وضعیت قیمت مسکن در سال 1400 چگونه خواهد بود؟

آیا قیمت مسکن در سال 1400 ھم گران می شود؟

سال 1400 ھم به واسطه ی اینکه آغاز دھه ای جدید است و ھم از آن رو که بسیاری از فشارھای اقتصادی مھیب سال ھای 98 و 99 را نخواھد داشت احتمالاً سال پایدارتری برای بازار مسکن خواھد بود.

ھمان طور که در مقاله ی قبل نیز اشاره کردیم پارامترھای مختلفی وجود دارند که می توانند قیمت مسکن را در سال جدید تحت تأثیر قرار دھند؛ رفع یا عدم رفع تحریم ھا، امکان افزایش فروش نفت، کشف واکسن کرونا و نتیجه ی انتخابات ریاست جمھوری ازجمله دلایلی است که می توان سرنوشت بازار مسکن را وابسته به آن ھا دانست.

کارشناسان چه می گویند؟

اخبار حوزه ی مسکن معمولاً به وسیله ی کارشناسان اقتصادی و کارشناسان عمران و شھرسازی رصد می شود و آن ھا بنا به تجربه ای که دارند می توانند وضعیت بازار را حداقل تا سه ماه بعد پیش بینی کنند.

کارشناسان این حوزه در آغاز امسال پیش بینی کردند که حداقل تا پایان خردادماه و روشن شدن سرنوشت انتخابات ریاست جمھوری نمی توان انتظار تغییر عجیبی در بازار مسکن داشت.

آیا می توان به ثبات بازار مسکن امید داشت؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت بنا به نظر کارشناسان حتی اگر نتوان به بھبود کیفی بازار امید داشت، اما می توان به آن خوش بین بود. شرایطی که کشور از لحاظ سیاسی در حال تجربه کردن است تأثیر بسیار زیادی روی اقتصاد کشور، مبادلات ایران با خارج و ثبات اقتصادی در حوزه ھای مختلف خواھد داشت.

چند بزنگاه مھم ھمچون انتخابات، مذاکرات برجام و زمان احتمالی پایان کرونا ممکن است شیب نزولی مسکن در ایران را یکباره یا به تدریج صعودی کند.

نگران نباشید

اگر سرمایه تان راکد مانده است یا قصد دارید برای جلوگیری از کاھش ارزش پولتان آن را در حوزه ی مسکن سرمایه گذاری کنید، نگران نباشید. سال 1400 احتمالاً سال بھبود بازار مسکن در ایران خواھد بود

حتی اگر ھنوز مستأجر ھستید و با پولی که فراھم کرده اید قصد دارید صاحب خانه شوید، امسال احتمالاً درگیری کمتری برای تهیه ی مسکن خواھید داشت. امسال شاید پایان کابوس گشتن به دنبال خانه باشد و بتوانید بعد از دو سال خانه ای مناسب با قیمتی منطقی پیدا کنید.

پیشنھاد ما این است که نبض بازار را در دست داشته باشید، از مشاوران ملکی کمک بگیرید و با پیگیری اخبار روز بھترین زمان ممکن برای خرید یا معامله ی ملک را انتخاب کنید

... در آخر

ھمان طور که گفتیم قیمت مسکن در سال 1400 به احتمال زیاد به ثبات می رسد؛ پس اگر برای سرمایه گذاری وقت کمی دارید یا می خواھید ھرچه زودتر صاحب خانه شوید یا خانه ھای مناسب برای خودتان اجاره کنید، عجول نباشید. قطعاً تا پایان سال 1400 وضعیت بازار به حدی پایدار خواھد شد که بتوان یک معامله ی خوب و پرسود را در آن تجربه کرد.


به این مطلب امتیاز دهید
مطالب مرتبط