خرید و فروش ویلا

خرید و فروش ویلا

ویلا تریپلکس

ویلا تریپلکس

loc نور
area 245 متر
4,200,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس

ویلا دوبلکس

loc نور
area 500 متر
4,100,000,000 تومــان
ویلا نیم پیلوت

ویلا نیم پیلوت

loc چمستان
area 250 متر
1,650,000,000 تومــان
ویلا نیم پیلوت

ویلا نیم پیلوت

loc چمستان
area 250 متر
2,300,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس

ویلا دوبلکس

loc نور
area 400 متر
4,500,000,000 تومــان
ویلا تریبلکس روف گاردن

ویلا تریبلکس روف گاردن

loc رویان
area 450 متر
15,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس روف گاردن

ویلا دوبلکس روف گاردن

loc نوشهر
area 376 متر
15,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس روف گاردن

ویلا دوبلکس روف گاردن

loc رویان
area 201 متر
6,200,000,000 تومــان
ویلا همکف

ویلا همکف

loc رویان
area 220 متر
2,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس نما مدرن

ویلا دوبلکس نما مدرن

loc رویان
area 520 متر
8,800,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس 540 متری

ویلا دوبلکس 540 متری

loc رویان
area 540 متر
14,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس روف گاردن

ویلا دوبلکس روف گاردن

loc رویان
area 500 متر
15,500,000,000 تومــان
ویلا تریبلکس

ویلا تریبلکس

loc رویان
area 390 متر
13,000,000,000 تومــان
ویلا فلت نما مدرن

ویلا فلت نما مدرن

loc رویان
area 231 متر
3,500,000,000 تومــان
ویلا همکف شهرکی مبله

ویلا همکف شهرکی مبله

loc رویان
area 165 متر
2,300,000,000 تومــان
popup

سوالی دارید؟