محمد مقصودی

محمد مقصودی

کارشناس مسترملک
499 ملک

ویلا دوبلکس نما مدرن

ویلا دوبلکس نما مدرن

loc چمستان
area 250 متر
3,700,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس شیک

ویلا دوبلکس شیک

loc چمستان
area 260 متر
3,500,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس مدرن

ویلا دوبلکس مدرن

loc نوشهر
area 230 متر
7,500,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس

ویلا دوبلکس

loc نوشهر
area 216 متر
4,700,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس مدرن

ویلا دوبلکس مدرن

loc رویان
area 250 متر
5,500,000,000 تومــان
خونه باغ

خونه باغ

loc نوشهر
area 310 متر
5,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس

ویلا دوبلکس

loc نوشهر
area 250 متر
6,500,000,000 تومــان
ویلا دوطبقه

ویلا دوطبقه

loc نوشهر
area 450 متر
7,500,000,000 تومــان
کاخ ویلا

کاخ ویلا

loc نوشهر
area 570 متر
22,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس

ویلا دوبلکس

loc نوشهر
area 250 متر
3,700,000,000 تومــان
ویلا فلت مستقل

ویلا فلت مستقل

loc رویان
area 270 متر
3,700,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس مدرن

ویلا دوبلکس مدرن

loc نوشهر
area 350 متر
7,800,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس

ویلا دوبلکس

loc نوشهر
area 420 متر
9,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس مدرن

ویلا دوبلکس مدرن

loc نوشهر
area 420 متر
11,500,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس

ویلا دوبلکس

loc رویان
area 200 متر
4,500,000,000 تومــان
popup

مشاوره میخوای؟ زنگ بزن