محمد مقصودی

محمد مقصودی

کارشناس مسترملک
393 ملک

ویلا طرح دوبلکس

ویلا طرح دوبلکس

loc چمستان
area 240 متر
2,700,000,000 تومــان
ویلا نیم پیلوت مدرن

ویلا نیم پیلوت مدرن

loc چمستان
area 230 متر
3,500,000,000 تومــان
ویلا نیم پیلوت شیک

ویلا نیم پیلوت شیک

loc چمستان
area 230 متر
2,800,000,000 تومــان
ویلای دوبلکس مدرن

ویلای دوبلکس مدرن

loc چمستان
area 200 متر
4,800,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس مدرن

ویلا دوبلکس مدرن

loc چمستان
area 270 متر
8,500,000,000 تومــان
ویلا فلت

ویلا فلت

loc رویان
area 304 متر
4,350,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس

ویلا دوبلکس

loc رویان
area 550 متر
8,000,000,000 تومــان
ویلا فلت

ویلا فلت

loc رویان
area 160 متر
1,800,000,000 تومــان
ویلا فلت مدرن

ویلا فلت مدرن

loc رویان
area 350 متر
4,500,000,000 تومــان
ویلا فلت شیک

ویلا فلت شیک

loc نوشهر
area 500 متر
21,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس مدرن

ویلا دوبلکس مدرن

loc نوشهر
area 420 متر
16,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس روف گاردن

ویلا دوبلکس روف گاردن

loc نوشهر
area 451 متر
15,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس روف گاردن

ویلا دوبلکس روف گاردن

loc نوشهر
area 300 متر
10,000,000,000 تومــان
ویلا دوبلکس مدرن

ویلا دوبلکس مدرن

loc نوشهر
area 280 متر
7,500,000,000 تومــان
ویلا نیم پیلوت

ویلا نیم پیلوت

loc نور
area 200 متر
2,750,000,000 تومــان
popup

مشاوره میخوای؟ زنگ بزن