چرا زمین کشاورزی بهترین سرمایه گذاری برای بلند مدت است؟ سرمایه گذاری
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

چرا زمین کشاورزی بهترین سرمایه گذاری برای بلند مدت است؟

چرا زمین کشاورزی ،بھترین سرمایه گذاری برای بلندمدت است؟

سرمایه گذاری روشی برای کسب دارایی بیشتر یا شروع یک کار در یک فرآیند زمانی مشخص است. معمولاًپ پروسه ی سرمایه گذاری علاوه بر پول، نیاز به تلاش و راھنمایی درست دارد. ھر سرمایه گذاری می تواند با خطرھمراه باشد. با این حال ریسک انجام آن می تواند برای ھر فرد موفقیت ھای زیادی را به ھمراه داشته باشد.

 

زمین ھای کشاورزی علاوه بر این که در کاشت محصول می توانند برای مالک زمین سودآور باشند، با گذشت زمان ارزش و قیمت زمین نیز افزایش خواھد یافت.

مزایای سرمایه گذاری در زمین کشاورزی

یکی از بزرگترین ویژگی ھای سرمایه گذاری در زمین کشاورزی نسبت به سھام، طلا و... پایین بودن ریسک آن است، از دیگر مزیت ھای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  اجاره دادن زمین

-  عدم پرداخت مالیات در ازای سود حاصله از محصولات کشاورزی

-  کاشت محصول و ایجاد شغل

-  عدم استھلاک

-  تولید محصول باکیفیت و ورود به عرصه ی صادرات

- داشتن بیمه محصولات در صورت بروز بلاھای غیرطبیعی مانند سیل، طوفان و...

معایب سرمایه گذاری در زمین کشاورزی

-  رفت وآمدھای منظم برای بررسی وضعیت زمین و محصولات

-  خراب شدن محصولات به دلیل شرایط آب وھوایی و...

نکات مھم برای خرید زمین کشاورزی

اگر قصد سرمایه گذاری در زمین ھای کشاورزی دارید باید به برخی از نکات که در ھنگام خرید و بعد از آن مھم است، اطلاع داشته باشید:

-  قبل از خرید زمین کشاورزی از دفاتر اسناد رسمی، استعلام بگیرید.

چرا خرید زمین کشاورزی یک سرمایه گذاری بلند مدت است؟

فرآیند به سود رسیدن محصولات در زمین کشاورزی به دلیل این که نیاز به زمان دارد، اصلی ترین دلیل سرمایه گذاری بلند مدت است. در واقع سرمایه گذاری در زمین کشاورزی، برخلاف سھام و... که میزان ریسک آن بالا و بازده آن کوتاه است، پروسه ای زمان بر اما با ریسک پایین خواھد بود.
بسیاری از سرمایه گذاران برای این که بیشترین سود را از زمین کشاورزی کسب کنند، معمولاً حداقل 5 سال وحداکثر 10 سال آن را نگه می دارند.

اگر خرید زمین ھای کشاورزی به ویژه در شمال کشور، بادقت و مشاوره انجام گیرد، برای صاحب زمین بسیارپرسود خواھد بود. در این زمینه می توانید با مشاوران باتجربه آقای ملک مشورت کنید.

 

 

 

 


به این مطلب امتیاز دهید
مطالب مرتبط