blogShape1

متن قولنامه دستی فروش زمین کشاورزی باید مطابق با قوانینی نوشته شود. یکی از موارد مهمی که قبل از خرید زمین کشاورزی باید بررسی شود این است که خریدار باید از مالکیت فروشنده اطمینان حاصل نماید. خریدار باید قبل از امضای قرارداد، متن قولنامه را با دقت بررسی نماید تا دچار مشکل نشود. خریدار باید تمام جوانب را مورد بررسی قرار دهد. ...

نحوه نوشتن متن قولنامه دستی فروش زمین کشاورزی به چه صورت می باشد؟

نحوه نوشتن متن قولنامه دستی فروش زمین کشاورزی به چه صورت می باشد؟

مدت مطالعه: 3 دقیقه

متن قولنامه دستی فروش زمین کشاورزی باید مطابق با قوانینی نوشته شود. در قولنامه ای که بین طرفین در مورد زمین کشاورزی نوشته می شود، در ابتدا نیاز است که مواردی مورد بررسی قرار گرفته شوند و در مورد زمین کشاورزی، استعلام گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که زمین توقیفی نمی باشد. یکی دیگر از موارد مهمی که قبل از خرید زمین کشاورزی باید بررسی شود این است که خریدار باید از مالکیت فروشنده اطمینان حاصل نماید. موارد دیگری نیز وجود دارند که خریدار قبل از خرید زمین کشاورزی باید به آنها توجه داشته باشد که در قسمت زیر ذکر شده است.

کامل ترین راهنمای نوشتن متن قولنامه فروش زمین کشاورزی

در قسمت پایین ذکر شده است که خریدار باید قبل از امضای قرارداد، این متن را با دقت بررسی نماید تا دچار مشکل نشود.

خریدار:

نام و نام خانوادگی ... نام پدر ... کد ملی ... .

متولد سال ... به آدرس ... و شماره تلفن ... .

فروشنده:

نام و نام خانوادگی ... نام پدر ... شماره شناسنامه ... محل صدور ... متولد سال ... کد ملی ... شغل ... آدرس محل سکونت ... شماره تلفن ... .

موضوع مورد معامله

موضوع معامله، یک زمین کشاورزی می باشد که به نام مالک یعنی فروشنده است و مساحت زمین ... واقع در شهر ... و روستای ...

با کاربری ...

در نزدیک ... همراه با توابع آن به خریدار فروخته می شود.

بهای مورد معامله

برحسب این قرارداد، طرفین به توافق رسیده اند که خریدار بابت قیمت آن زمین کشاورزی با مشخصاتی که در قسمت بالا ذکر شده است، مبلغی برابر با ... ریال که مصادف با ... تومان می باشد، به فروشنده پرداخت کند.

ثمن معامله و یا بهای آن، برحسب توافقی که طرفین کرده اند به صورت چک پرداخت می شود و از این قرار است که اگر خریدار چک را وصول نکند، فروشنده این اختیار را دارد تا قرارداد را فسخ نماید.

تعهدات طرفین

1.اگر خریدار چک را وصول نکند، فروشنده این حق را دارد تا قرارداد را فسخ نماید، در مقابل اگر فروشنده موجبات قبض خریدار را فراهم نکند و یا اینکه زمین را به خریدار تحویل ندهد، خریدار این حق را دارد تا قرارداد را فسخ نماید.

2.فروشنده این وظیفه را دارد که در تاریخ روز ... ماه ... سال ... برای تنظیم سند رسمی به دفتر خانه مراجعه نماید و اگر تاخیر داشته باشد، بابت هر روز مبلغ ... باید وجه التزام پرداخت کند و این وجه التزام مانع الزام به اجرای تعهد نخواهد بود.

3.به جز مواردی که در این قرارداد ذکر شده است، هیچ یک از طرفین این حق را ندارند تا قرارداد را فسخ نمایند و عقد برحسب قواعد عام لازم به شمار می آید.

4.خریدار باید تمام جوانب را مورد بررسی قرار دهد و با اختیار تمام خیارات ممکن از جمله غبن ساقط کند و به جز حق فسخ هایی که در این قرارداد ذکر شده است، دیگر حق فسخی نخواهند داشت. تا هنگامی که ثمن خریدار وصول نشود، زمین کشاورزی در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت.

5.فروشنده اقرار دارد که زمین دارای هیچ گونه مشکل حقوقی شامل رهنی بودن، توقیفی بودن، مصادره بودن و سایر موارد دیگر مانند مستحق للغیر بودن نمی باشد. و در صورتی که زمین مال دیگری از آب دربیاید، فروشنده وظیفه دارد که مبلغی برابر با ... به عنوان خسارت به خریدار پرداخت نماید.

این قرارداد در صحت کمال و اهلیت طرفین منعقد سده است و به امضای اطراف معامله می رسد.

امضای

خریدار

فروشنده

دهیار

شورای روستا


به این مطلب امتیاز دهید
share

مطالب مرتبط

راهنمای جامع انتقال سند صفر تا صد انتقال سند که باید بدانید

پیدا کردن خانه مناسب یک مرحله بسیار دشوار است، پس از آن انجام کارهای سند و انتقال سند است که مرحله بسیار مهمی است و اگر ...

یک راهنمای کامل برای انتقال سند و تشخیص سند جعلی و تقلبی

آنچه معامله بین دو نفر را قانونمند و قابل استناد می‌سازد، نوشتن و تنظیم سند است. شاید فکر کنید مسائل مربوط به تنظیم، اع...

میخوای بفروشی؟

رایگان ملک خودت رو به فروش برسون!