زمین

زمین به متراژ ۱۲۰۰ متر روبه روی شهرک

1,200 متر

1,560,000,000 تومـــــــــان

مازندران, چمستان, آهودشت
توضیحات

زمین برای سرمایه گذاری متراژ: ۱۲۰۰متر روبروی شهرک ویوی ابدی جنگل قیمت: متری ۱میلیون و ۳۰۰هزار تومان مکان: آهودشت ، کراتکتی

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک