زمین

۳۰۰متر زمین داخل شهرک با سند شورایی

300 متر

900,000,000 تومـــــــــان

مازندران, چمستان, سنگینده
توضیحات

۳۰۰متر زمین داخل شهرک با نگهبانی ۲۴ساعته سند شورایی. چمستان .سنگینده متری ۳میلیون  

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک