زمین

زمین ۱۳۰ متری با ویوی جنگل و دریاچه

130 متر

208,000,000 تومـــــــــان

مازندران, چمستان
توضیحات

زمین ۱۳۰متر متری ۱/۶۰۰ با ویوی جنگل و دریاچه ۱ کیلومتری جنگل ۱ کیلومتری دریاچه قو بهترین لوکیشن منطقه مکان امن سالده علیا کنار جنگل دریاچه قو

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک