زمین

متراژ ۱۶۰ متری دور محصور، انشعابات روی زمین

160 متر

528,000,000 تومـــــــــان

مازندران, چمستان
توضیحات

یک قواره زمین داخل بافت مسکونی مازندران نور چمستان نوآباد متراژ ۱۶۰ متر دورمحصور انشعابات رو زمین با یک ویوی بسیار زیبا دید به جنگل با یک قیمت باورنکردنی زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۳میلیون ۳۰۰ هزار تومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک