زمین

زمین به متراژ ۲۳۰ متر دور محصور

230 متر

828,000,000 تومـــــــــان

مازندران, چمستان
توضیحات

یک قواره زمین داخل بافت مسکونی مازندران نور چمستان نوآباد متراژ ۲۳۰ متر دورمحصور با یک ویوی بسیار زیبا دید به جنگل با یک قیمت باورنکردنی زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۳میلیون ۶۰۰هزار تومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک