زمین

۲۰۰ متر زمین مسکونی در یک منطقه بکر وبرند

200 متر

450,000,000 تومـــــــــان

مازندران, چمستان, لسفیجان
توضیحات

۲۰۰ متر زمین مسکونی در یک منطقه بکر وبرند انشعابات اب وبرق سر زمین سند شورایی با مهر وامضا دهیار وشورا فاصله با جاده اصلی ۱۰۰ متر داخل کوچه ۱۶ متری جنب مجموعه ورزشی ویو جنگلی رو به کوه قیمت ۴۵۰ میلیون نور چمستان لسفیجان شاهد۳۶ جنب زمین فوتبال.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک