زمین

فروش یک قواره زمین 4800 متری

4,800 متر

36,720,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, عزت
توضیحات

یک قواره زمین در زیباترین لوکیشن کمربندی ونوش به مساحت 4800 متر داخل بافت با کاربری مسکونی انشعابات رو زمین سند عادی دور محصور قابل تفکیک قیمت : متری 7میلیون و 650 هزار تومان آدرس رویان کمربندی ونوش دهکده توریستی عزت (مشاور فروش : حسینی)

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک