زمین

يك قواره زمين ۴۲۵ متوي

425 متر

4,250,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, منو چهرکلا
توضیحات

✅ كد ۷۱۰۸ يك قواره زمين ۴۲۵ متوي سند دار داخل مسكوني داراي انشعابات كامل مشاعات ،،زمين تنيس ،،پارك انسعابات تحويل داده ميشود ادرس :منوچهركلا مشاور : يوسفي قيمت متري : ۱۰ ميليون

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک