زمین

يك قواره زمين ۲۲۰ متري شهركي

220 متر

1,496,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, کرد محله
توضیحات

✅ كد ۷۱۰۷ يك قواره زمين ۲۲۰ متري شهركي سند دار داخل بافت باغي انشعابات تحويل داده ميشود ادرس :كرد محله مشاور : يوسفي قيمت متري : ۶/۸۰۰ ميليون

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک