زمین

یک قطعه زمین درلوکیشن ونوش

523 متر

10,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, ونوش
توضیحات

❇️کد ۷۱۰۰❇️ 🌟 یک قطعه زمین درلوکیشن ونوش 🌟 به مساحت ۵۲۳ متر 🌟 داخل شهرک با نگهبانی ۲۴ساعته 🌟 سندتک برگ 🌟 بافت مسکونی 🌟 معاوضه با آپارتمان یا ملک تهران 💰قیمت : ۱۰ میلیارد تومان ✅ آدرس رویان در بهترین لوکیشن ونوش (سیدرستم حسینی)

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک