زمین

یک قواره زمین درلوکیشن وازیوار

300 متر

2,700,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, فرشکلا
توضیحات

❇️کد ۷۰۹۹❇️ 🌟 یک قواره زمین درلوکیشن وازیوار 🌟 یه بنای ۱۵ سال ساخت قابل استفاده 🌟 به مساحت ۳۰۰ متر 🌟 بر جاده 🌟 بافت تجاری مسکونی 🌟 سند عادی 💰قیمت : ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ✅ آدرس رویان وازیوار دهکده توریستی فرشکلا (سیدرستم حسینی)

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک