زمین

یک قواره زمین درلوکیشن کمربندی ونوش

542 متر

1,800,500,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, ونوش
توضیحات

❇️کد ۷۰۹۶❇️ 🌟 یک قواره زمین درلوکیشن کمربندی ونوش 🌟 به مساحت ۵۴۲ متر 🌟 تفکیک شده به دو قواره 🌟 دور محصور 🌟 یک قطعه ۲۶۵ متری 🌟 یک قطعه ۲۷۷ متری 🌟 بانقشه تفکیکی 🌟 داخل بافت 💰قیمت : متری ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ✅ آدرس کمربندی ونوش دهکده توریستی بازیارکلا (سیدرستم حسینی)

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک