زمین

🌟یک قواره زمین غیر بافت

900 متر

4,500,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, ونوش
توضیحات

❇️کد:۷۰۸۷❇️ 🌟یک قواره زمین غیر بافت 🌟 جهت سرمایه گذاری 🌟 دورمحصور 🌟 به مساحت ۹۰۰ متر 🌟 انشعابات در فاصله ۲۰۰ متری 💰قیمت : متری ۵ میلیون تومان ✅به آدرس مازندران رویان ونوش پاشاکلا (سیدرستم حسینی)

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک