زمین

زمینن ۱۰۰۰ متر در رویان

1,000 متر

30,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, چلک
توضیحات

كد:۷۰۷۹ زمين ١٠٠٠ هزارمتري قواره يك اب داراي مجوز رعايت حريم سند دار زير قيمت متري ٣٠ ميليون ادرس ؛ چلك مشاور : يوسفي

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک