زمین

یک قواره زمین چسبیده به بافت

600 متر

2,400,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, فرشکلا
توضیحات

یک قواره زمین چسبیده به بافت به متراژ : ۶۰۰ متر دور محصور دورتا دور ساخته قابلیت تفکیک فاصله با بافت : کمتر ۱۰۰ متر جایی بسیار دنج و آرام با یک ویوی چشم گیر و حیرت آور چشم اندازی زیبای کوه چشم انداز زیبای دریا فاصله تا دریا کمتر از ۱۰ دقیقه فاصله تا مرکز شهر رویان کمتر از ۱۵ دقیقه فاصله تا جنگل کمتر از ۲۵ دقیقه بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۴ میلیون تومان به آدرس مازندران رویان دهکده توریستی وازیوارفرشکلا

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک