زمین

یک قواره زمین به متراژ ۵۴۰۰ متر داخل بافت

5,400 متر

36,180,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, ونوش
توضیحات

به متراژ ۵۴۰۰ متر داخل بافت باسند قطعات ۳۰۰ ,۴۰۰ , ۵۰۰ متری انشعابات رو زمین فاصله تا جنگل کمتراز ۱۰ دقیقه فاصله تا دریا کمتراز ۱۰ دقیقه دسترسی آسان به مراکز خرید و رفاهی بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به آدرس مازندران رویان ونوش

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک