آپارتمان

فروش اپارتمان ساحلی با اسانسور پارکینک و انبار

185 متر

4,995,000,000 تومـــــــــان

مازندران, محمودآباد, رستم رود
توضیحات

فروش فوری اپارتمان ساحلی قواره اول ۷طبقه آپارتمان هر طبقه ۳واحد واحدهای چپ و راست۱۸۵متر واحد وسط ۱۴۵متر با ویو ابدی ساحل با اسانسور، پارکینک و انبار باسند تگ برگ لاوی و الاچیق در پشت بام قیمت از طبقه اول متری ۲۳م،و در طبقات بالا متری ۱تومان اضافه میشود که طبقه ۷متری ۲۸میلیون میباشد،

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک