زمین

یک قواره زمین ۲۴۵۰ متری سند قولنامه ایی شورایی

2,450 متر

5,390,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, ونوش
توضیحات

یک قواره زمین ۲۴۵۰ متری سندقولنامه ایی شورایی قابلیت تفکیک سندتک برگ جایی بسیار دنج و آرام با یک ویوی چشم گیر و حیرت آور چشم اندازی زیبای کوه چشم انداز زیبای دریا فاصله تا دریا کمتر از ۵دقیقه فاصله تا جنگل کمتر از ۱۰دقیقه بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به آدرس مازندران رویان ونوش

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک