زمین

یک قواره زمین ۵۶۳ متری کاربری مسکونی

563 متر

4,785,500,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, فرشکلا
توضیحات

یک قواره زمین ۵۶۳ متری کاربری مسکونی پروانه ساخت باسندتک برگ کنتور برق نصب دارای چاه آب امتیاز گاز و آب رو زمین جایی بسیار دنج و آرام با یک ویوی چشم گیر و حیرت آور چشم اندازی زیبای کوه چشم انداز زیبای دریا فاصله تا دریا کمتر از ۵دقیقه فاصله تا مرکز شهر رویان کمتر از ۷ دقیقه فاصله تا جنگل کمتر از ۲۰ دقیقه بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آدرس مازندران رویان دهکده توریستی وازیوارفرشکلا

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک