زمین

یک قواره زمین ۴۰۰ متری با مشاعات کاربری مسکونی

400 متر

6,200,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, فرشکلا
توضیحات

یک قواره زمین ۴۰۰متری با مشاعات کاربری مسکونی پروانه ساخت سندقولنامه ایی شورایی قابلیت تفکیک سندتک برگ انشعابات رو زمین جایی بسیار دنج و آرام با یک ویوی چشم گیر و حیرت آور چشم اندازی زیبای کوه چشم انداز زیبای دریا فاصله تا دریا کمتر از ۵دقیقه فاصله تا مرکز شهر رویان کمتر از ۷ دقیقه فاصله تا جنگل کمتر از ۲۰ دقیقه بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۱۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آدرس مازندران رویان دهکده توریستی وازیوارفرشکلا

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک