زمین

یک قواره بزرگ هکتاری به متراژ ۱۲۵۰۰ متر

12,500 متر

87,500,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, سیاه رود
توضیحات

یک قواره بزرگ هکتاری به متراژ : ۱۲۵۰۰ متر ۴۰ ٪ داخل بافت کاربری مسکونی ۶۰ ٪ چسبیده به بافت سند قولنامه ایی شورایی انشعابات رو زمین دورتا دور شهرکهای برند منطقه جایی بسیار دنج و آرام با یک ویوی چشم گیر و حیرت آور چشم اندازی زیبای کوه چشم انداز زیبای دریا فاصله تا دریا کمتر از ۷ دقیقه فاصله تا مرکز شهر رویان کمتر از ۷ دقیقه فاصله تا جنگل آبشار آب پری کمتر از ۲۰ دقیقه بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۷ میلیون به آدرس مازندران رویان دهکده توریستی سیاه رود

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک