زمین

یک مجموعه داخل بافت مسکونی به متراژ ۲۲۵۰ متر

2,250 متر

32,625,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, سیاه رود
توضیحات

یک ویوی باورنکردنی چشم انداز جنگلی چشم انداز به دریا در نزدیکترین فاصله به جاده اصلی کمتراز ۵۰ متر فاصله کمتر از ۵ دقیقه تا ساحل یک مجموعه داخل بافت مسکونی به متراژ : ۲۲۵۰ متر تفکیک شده دورمحصور پنج بنای همکف . تریبلکس و دوبلکس ویلا همکف تمام کار دو ویلای دوبلکس ۷۰ درصد انجام شده دو ویلای تریبلکس ۴۰ درصد انجام شده یک طبیعت حیرت آور بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به آدرس مازندران رویان سیاه رود

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک