ویلا

خانه کلنگی داخل بافت مسکونی

390 متر

1,500,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, الیمالات
توضیحات

بهترین فرصت برای سرمایه گذاری به آدرس مازندران نور الیمالات خانه کلنگی دوردیوارانشعبات نصب زمین ۳۹۰ متر داخل بافت مسکونی با یک ویوی بسیار عالی زیر قیمت منطقه قیمت: ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک