زمین

۲۶۰ متر زمین الحاق به بافت

260 متر

572,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, کردمحله
توضیحات

یک قطعه زمین الحاق به بافت به آدرس مازندران نور رویان کاسگرمحله کردمحله ۲۶۰ متر موقع تحویل متراژ دقیق یک چشم انداز عالی دید به جنگل یک چشم انداز عالی دید به دریا با یک قیمت باور نکردنی زیر قیمت منطقه متری ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک