زمین

۱۰۰۰ متر زمین جسبیده به بافت زیر قیمت منطقه

1,000 متر

2,800,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, کردمحله
توضیحات

یک قطعه زمین چسبیده به بافت به آدرس مازندران نور رویان کاسگرمحله کردمحله ۱۰۰۰ متر موقع تحویل متراژ دقیق یک چشم انداز عالی دید به جنگل یک چشم انداز عالی دید به دریا با یک قیمت باور نکردنی زیر قیمت منطقه متری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک