زمین

۲۶۰ متر زمین با چشم انداز عالی به دریا وجنگل

260 متر

2,262,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, کردمحله
توضیحات

یک قطعه زمین داخل شهرک به آدرس مازندران نور رویان کاسگرمحله کردمحله ۲۶۰ متر موقع تحویل متراژ دقیق یک چشم انداز عالی دید به جنگل یک چشم انداز عالی دید به دریا با یک قیمت باور نکردنی زیر قیمت منطقه متری ۸ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک