ویلا

ویلا با ویوی جنگلی ۱ کیلیومتری دریاچه ی قو

140 متر

750,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور
توضیحات

سالده علیا خ شهید فتحی گلستان ۱۳ مجتمع سهند ۷تا بقل هم ۱۴۰ زمین ۷۰ بنا با ویوی جنگل ویوی دریاچه قو بهترین لوکیشن منطقه ۱ کیلیومتری دریاچه مکان امن.قیمت ۷۵۰۰۰۰۰۰۰

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک