زمین

یک قطعه زمین بسیار زیبا

250 متر

1,900,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, عزت
توضیحات

❇️ به متراژ : 250 متر ❇️ دور محصور ❇️ انشعابات رو زمین ❇️ بافت با کاربری مسکونی ❇️ دارای سند عادی ❇️ در فاصله کمتر از 150 متری به جاده 💰 قیمت : متری 7/600 میلیون تومان

گزارش مشکل
آب
برق
گاز
مجوز ساخت
کارشناس آقای ملک