زمین

یک قطعه زمین دونبش خوش قواره

534 متر

4,592,400,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, کردمحله
توضیحات

❇️ به متراژ : 534 متر ❇️ دور محصور ❇️ انشعابات رو زمین ❇️ بافت با کاربری مسکونی ❇️ دارای سند تک برگ ❇️ قابل تفکیک 💰 قیمت : متری 8/600 میلیون تومان

گزارش مشکل
آب
برق
گاز
مجوز ساخت
کارشناس آقای ملک