زمین

یک قطعه زمین بسیار خوش قواره

200 متر

1,750,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان
توضیحات

❇️ به متراژ : 200 متر ❇️ دور محصور ❇️ انشعابات رو زمین ❇️ بافت با کاربری مسکونی ❇️ دارای پروانه ساخت

گزارش مشکل
آب
برق
گاز
مجوز ساخت
کارشناس آقای ملک