زمین

یک قطعه زمین شهرکی

331 متر

3,300,000,000 تومـــــــــان

مازندران, رویان, ونوش
توضیحات

داخل مجتمع با نگهبانی ❇️ به متراژ : 331 متر ❇️ دور تا دور ساخته شده ❇️ انشعابات رو زمین ❇️ بافت با کاربری مسکونی ❇️ دارای سند عادی

گزارش مشکل
آب
برق
گاز
مجوز ساخت
کارشناس آقای ملک