زمین

فروش زمین باغ گردو و فندق ،

2,000 متر

5,200,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور
توضیحات

کد:۷۰۱۰ نور منطقه جنگلی کوهستانی باغ گردو و فندق ، ۲۰۰۰متر،آب، برق و گاز سر زمین،فاصله با شهر رویان و دریا ۲۵دقیقه،روستای لشکنار نور،جاده آب پری،۱۰کیلومتر بالاتر از آب پری،منطقه جنگلی در رشته کوههای البرز،قیمت متری ۲ میلیون و ۶۰۰هزارتومان، فایل محمد مقصودی

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک