زمین

فروش زمین داری سند در نور

482 متر

819,400,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, لشکنار
توضیحات

کد:۷۰۰۹ زمین مسکونی الحاق به بافت روستایی ۱۳،۴۸۲متر در منطقه میانبند،روستای لشکنار نور . در قطعات مختلف طبق نقشه . جاده آب پری،فاصله با دریا و شهر رویان۲۰دقیقه،آب سر زمین ، برق و گاز فاصله ۴۰متری،با ۲ طرف عبور از شمال و جنوب،قیمت کلی متری ۱میلیون و۷۰۰و قطعات ۱میلیون و ۹۰۰هزارتومان . فایل محمد مقصودی

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک