زمین

زمین به متراژ ۳۵۳ متر چسبیده به بافت

353 متر

1,765,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, دارجار
توضیحات

زمین متراژ ۳۵۳ متر چسبیده به بافت مدارک شورای ویو کامل جنگ خیابان ۸ متری فاصله با دریا ۵ دقیقه جنگل روبروی زمین قواره زمین عالی قیمت متری ۵ میلیون دارجار دانش ۱

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک