زمین

دو قواره زمین۲۸۰ متری دور محصور

280 متر

1,008,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, نعمت آباد
توضیحات

دو قواره زمین داخل شهرک با نگهبانی ۲۴ ساعته کاربری مسکونی طبق کمیسیون ماده ۱۰۰ سند تک برگ دوقواره ۲۸۰ متری دور محصور انشعابات رو زمین بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان به آدرس مازندران نور نعمت آباد

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک