زمین

زمین تفکیک شده غیر بافت مسکونی

280 متر

756,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, نعمت آباد
توضیحات

زمین تفکیک شده داخل مجموعه غیر بافت مسکونی با سند از قواره ۲۲۰متری تا ۲۸۰ متری دور محصور برجاده بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۲میلیون و ۷۰۰ هزارتومان به آدرس مازندران نور نعمت آباد

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک