زمین

یک قواره زمین ۱۹۰ متری داخل بافت کاربری مسکونی

190 متر

703,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, حاجی آباد
توضیحات

یک قواره زمین ۱۹۰ متری داخل بافت کاربری مسکونی سند قولنامه ایی شورایی دور محصور انشعابات رو زمین بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری۳ میلیون و۷۰۰ هزارتومان به آدرس مازندران نور حاجی آباد

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک